Ηχοι Σιωπής

Την περίοδο 2009-2010
δημιουργείτε το έργο

Η Χ Ο Ι  Σ Ι Ω Π Η Σ
σε κείμενο και μουσική του
Πρόδρομου Μακρίδη.

Το έργο βασίζετε στη ζωή των εφήβων,
με τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες
και τα ανεπάντεχα προβλήματα
τα οποία δημιουργούνται από τα μυστικά…
Τα δικά τους και των μεγαλύτερων…!

Είναι το δεύτερο μέρος της τριλογίας
“ΖΩΕΣ”

Το λογότυπο και την αφίσα, σχεδίασε η
Λίζα Καταλαγαριανού

Ενα θέμα-Έναρξη