Λάθος ή Σωστό

Σχεδόν σε όλες τις σχολές, υπάρχει ένας κανόνας.
όταν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια καθυστερήσει,
δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην αίθουσα από τον καθηγητή.
Σε όλες τις περιπτώσεις.
Είναι όμως αυτό…
Λάθος ή Σωστό ;