Πυρφόρος

Την περίοδο 1991-1992 δημιουργείτε το έργο

Πυρφόρος

σε libretto
Γιώργου Κωτσόπουλου – Νίκου Παπάζογλου & Πρόδρομου Μακρίδη
και μουσική του
Πρόδρομού Μακρίδη.

Πατώντας τον παραπάνω τίτλο μπορείτε να διαβάσετε το libretto.

Πες μου γιατί – Άρια Αφροδίτης