Το Διαμαντένιo Σπαθί

Το Διαμαντένιο Σπαθί, είναι ένα παραμύθι
που ξεκίνησε σαν ιδέα τον Μάιο του 2015

Δύο παιδιά που ψάχνουν τον τρόπο να
ελευθερώσουν την μητέρα τους από την επιρροή
ενός πλάσματος που την επηρεάζει.

Το Αστέρι (Το τραγούδι του πατέρα στα παιδιά του)